נח

הקשת והענן

מדוע דוקא הקשת היא האות ברית מה מיוחד בה? מה תפקיד הענן בברית, הרי הקשת היא מסמלת שלא יהיה מבול? וא"כ מדוע מוזכר כ"כ הרבה פעמים הענן?

הרב הלל מרצבך | כ"ט תשרי תשס"ט