דיני ראיות

הזדקקות בית הדין לעד מומחה

הסתמכות בית הדין על עד מומחה מטעם בית הדין.

בית דין איתמר | ב"ה כ' סיון תשס"ט