עניני החג

איש יהודי

הויכוח בין מרדכי לאנשי כנסת הגדולה.

הרב אליקים לבנון