עניני החג

נס פורים

עיון בסיפור המגילה, לאור דברי חז"ל והמהר"ל.

הרב יעקב רוז'ה