טוען ונטען

מודה במקצת

הודאה במקצת בנוגע למיטות לסוכה.

בית דין ארץ חמדה - גזית שדרות | ב"ה