שמיטה

שמיטת כספים

הרב יהודה עמיחי | כ"ט אדר א' התשע"ד