מבצע "צוק איתן"

ממשבר לישועה גדולה

דברי חיזוק במבצע "צוק איתן"

חולשה בקשר עם הארץ היא חילול ה' נורא, ואנו צריכים להוסיף קידוש ה'. אנו בארץ ע"מ לתקן את העולם, ולכן עלינו להילחם מלחמת חורמה בקלקול. אין להתעסק כעת בביקורת ובתוכחות אלא בחיזוק הקשר בתוך העם.

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | י"ט תמוז התשע"ד