יום שכולו תורה אלול תשע"ד

מעמדו של בעל התשובה

הרב אביחי קצין | כ"ג אלול התשע"ד