יום שכולו תורה אלול תשע"ד

שפת הסימנים

הרב דוד סתו | כ"ג אלול התשע"ד