לגבולות ארץ ישראל – שמיטה תשע"ה

הריאלייה של גבולות הארץ, ככלי להעצמה חינוכית

באדיבות אגודת מטמוני ארץ

באדיבות אגודת מטמוני ארץ

הרב אליהו סולובייצ'יק | שבט התשע"ה