בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על כ"ד שאין להם חלק וחתימת הקדמתנו

  שיעור מס' 43

  והשלמת פסקה ח והשלמת ההרחבות בעניין. השלמת הלימוד על העשרים וארבעה שאין להם חלק ומשמועות הדברים לגבי הסוגיה של סגולת ישראל, ולימוד חתימת הרמב"ם בפירוש משנתנו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  35 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על סגולת ישראל 2

  שיעור מס' 42

  פסקה ח (20) הרחבות. המשך ההבנה של סגולת ישראל במשנת הרמב"ם.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  35 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על סגולת ישראל 1

  שיעור מס' 41

  פסקה ח (19) הרחבות. על סגולת ישראל במשנת הרמב"ם (על פי בירורו של הרב שילת בספרו 'בין הכוזרי לרמב"ם').

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  31 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  גדרי ההתכללות בכלל ישראל

  שיעור מס' 40

  פסקה ח (18). על הישראליות שאינה תלויה בשלושה עשר היסודות ועל היחס הנדרש לכופרים ביסודות הללו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  32 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על יסודות השכר והעונש

  שיעור מס' 39

  פסקה ח (17). לימוד היסודות האחד עשר עד השלושה עשר – שכר ועונש, ימות המשיח ותחיית המתים. הבנת עניינם וסיבת היותם יסודות, וסיכום קבוצת היסודות האחרונה העוסקת בהשגחה ושכר ועונש.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  32 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  שלימות התורה ונצחיותה ועל ההשגחה הפרטית

  שיעור מס' 38

  פסקה ח (16). לימוד היסודות התשיעי והעשירי - נצחיות התורה והשגחה פרטית. דיברנו על שלמותה של התורה וחוסר הצורך וחוסר האפשרות לשנותה על ידי נבואה אחרת, ועל אפשרות חכמים לפרש ולתקן. לגבי ההשגחה הפרטית, ביארנו שהיא עיקר משמעות היסוד של 'ידיעת ה' את מעשי בני האדם' כיון שעיקר משמעותה של הידיעה עבורנו הוא השכר והעונש הנובע ממנה, ולפי זה הבנו מדוע היסוד של "השכר והעונש" אינו נזכר בהלכות תשובה בפני עצמו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  38 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  קדושת אותיות התורה שמקורן כולן משמיים

  שיעור מס' 37

  פסקה ח (15). לימוד היסוד השמיני – תורה מן השמים אצלנו ובמשנה תורה. בכלל הדברים ביארנו מדוע העובדה שכפירה בכל אות בתורה הינה כפירה בכלל התורה, אינה מבטלת את מציאותם של היסודות המדגישים שדווקא הכפירה בהם היא כפירה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  34 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על מעמד הר סיני להרמב"ם

  שיעור מס' 36

  פסקה ח (14) הרחבות. לימוד פרק ח מהלכות יסודי התורה – על הביסוס הנצחי של אמונת הנבואה בכלל ושל אמונת משה בפרט, ועל תיאור מעמד הר סיני במשנת הרמב"ם על פי דבריו בפרק זה ובמורה (ב, לג) [ויישוב השגה אחת של הרמב"ן בספר המצוות (לא תעשה, א) בהקשר זה].

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  27 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  דרגות הנבואה במשנה תורה

  שיעור מס' 35

  פסקה ח (13) הרחבות. השלמת פרק ז מהלכות יסודי התורה העוסק בנבואה ובנבואת משה ומעבר לפרק ח.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  34 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על הנבואה במשנה תורה

  שיעור מס' 34

  פסקה ח (12) הרחבות. מעבר ללימוד על היסודות השישי והשביעי ממשנה תורה – חזרה על מבנה הלכות יסודי התורה ולימוד תחילת פרק ז שם.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  34 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  במדרגות בנבואה

  שיעור מס' 33

  פסקה ח (11). השלמת לימוד היסוד השביעי - נבואת משה רבינו והבדלה משאר נבואות הנביאים. הבנת סיבת ההבדלים, וטעם הגדרת היסוד הזה כיסוד בפני עצמו מפני היותו היסוד הגדול של התורה (והסברה קצרה של המחלוקת בעניין זה בין העיקרים והרמב"ם).

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  33 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  עוד על הנבואה ועל נבואת משה

  שיעור מס' 32

  פסקה ח (10). השלמת היסוד השישי ותחילת היסוד בשביעי – נבואה ונבואת משה רבינו.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  31 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  מהות הנבואה

  שיעור מס' 31

  פסקה ח (9). היסוד השישי – יסוד הנבואה במשנת הרמב"ם (והסברת המבנה של פרקים א-ו הלכות יסודי התורה).

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  37 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על "מעשה בראשית" על פי הרמב"ם

  שיעור מס' 30

  פסקה ח (8) הרחבות. השלמת עניין מעשה מרכבה ומעשה בראשית לפי משנת הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרקים א-ד.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  34 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  מעט על "מעשה מרכבה"

  שיעור מס' 29

  פסקה ח (7) הרחבות. המשך השיעור הקודם – השלמת פ"ב מהלכות יסודי התורה – על דעת ה' ואחדותו ועל עניין מעשה מרכבה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  33 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  מעט על המלאכים ועל הנבואה

  שיעור מס' 28

  פסקה ח (6) הרחבות. הקדמות והרחבות לקבוצת היסודות של הנבואה ותורה מן השמים - על מציאות המלאכים וחילוקי מדרגותיהם מפ"ב מהלכות יסודי התורה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  43 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  על חידוש העולם והיחס המחויב כלפי ה'

  שיעור מס' 27

  פסקה ח (5). לימוד היסוד הרביעי – קדמות ה' וחידוש העולם, לימוד היסוד החמישי – חיוב עבודה לה' בלבד וסיכום הקבוצה הראשונה של העיקרים השייכים למציאות ה'.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  31 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  עליונות הבורא ממושגי גוף, מקום וזמן

  שיעור מס' 26

  פסקה ח (4). עוד על היסוד השלישי ותחילת היסוד הרביעי – הרחבה בעניין שה' אינו גוף ואינו שייך במושגי הגוף, המקום והזמן. לימוד הדברים מתוך משנה תורה והשלמת פ"א מהלכות יסודי התורה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  35 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  אחדותו העליונה והמופשטת של הקב"ה

  שיעור מס' 25

  פסקה ח (3). ביאור היסודות השני והשלישי – אחדות ה' ושאינו גוף, אצלנו ובמשנה תורה.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
  undefined
  26 דק'
  פירוש י"ג העיקרים

  בעניין מציאות ה'

  שיעור מס' 24

  פסקה ח (2). עוד על היסוד הראשון – יסוד מציאות ה', ועל המצווה הראשונה שהיא מצוות ידיעת ה' לפי שיטת הרמב"ם.

  הרב בן ציון אוריאל | סיון תשע"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il