אכילת מצה

שיעורי אכילה בליל הסדר

מתוך יום עיון לפסח תשע''ט - ישיבת מרכז הרב

מתוך יום עיון לפסח תשע''ט - ישיבת מרכז הרב

הרב שמיר שיינטופ | ניסן תשע"ט