ארבע כוסות

מהו שיעור אכילת מצה ומרור בליל הסדר?

הרב שחר בוצחק | ניסן תשפ"ב