אכילת מצה

ביאור עניין "לחם עוני"

מהר"ל גבורות ה' פרק נ"א

המצה היא לא רק לחם שעוניים אוכלים אותו אלא לחם שעצמותו ענייה- נטולת חומרים אחרים והיא גורמת לאדם להיות נאמן לעצמייתו- להיות בן חורין. הסיבה לכך שיציאת מצריים היתה בחיפזון היא על טבעיותה של הגאולה הראשונה ולכך מרמזת המצה שהיא במדרגת הפשיטות- למעלה ממדרגת הזמן.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ב' ניסן תשע"ו