אכילת מצה

שלושה סוגים של אכילת מצה

ישנם שלושה סוגים של אכילת מצה כנגד שלושה הופעות של האור האלוקי בימים ההם בזמן הזה. אכילת המצה הראשונה נעשתה בזמן השיעבוד- דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים- כנגד השיחרור מעול התפיסה המצרית. המצה השניה נאכלה יחד עם פסח בזמן הגאולה- בעת הגילוי האלוקי של סובב כל עלמין. המצה השלישית נאכלה ביום שלאחר היציאה- כנגד האפיקומן שנאכל על השובע. ההתבוננות בעבר כהודיה על הגילוי של סגולת ובחירת ישראל בעת היציאה.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח אדר תשע"ז