אכילת מצה

המצה והתמצית

הרב שבתי סבתו | א' ניסן תש"פ