אכילת מצה

אכילת מצה שמורה בליל הסדר

בית מדרש ג. אסף | ניסן תשע"ו