וירא

חינוך למסירות נפש

ליצחק היה פשוט שאם הוא נדרש למסור את נפשו עליו לעשות זאת, כי כל חייו אינם בשביל עצמו, אלא מוקדשים למטרה אלוקית

הרה"ג דוב ליאור | י"ד חשוון תשס"ח