וירא

"לדבר עם הקב"ה - או להיות כמוהו"

גליון 253

גליון 253

הרב ארי יצחק שבט | תשרי תשע"ז