וירא

חסד לאומים חטאת

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | חשוון תשפ"א