בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  חודש אדר

  מגאולת פורים לגאולת פסח

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה ו.

  *הקשר שבין חודש אדר לחודש ניסן. *קבלת התורה בע"פ בפורים. *אסתר כמשל לתורה וחסד. *פורים בהופעה בתוך החשיכה. *הביטוי של האהבה של נעשה ונשמע. *דברי חיזוק בכתיבת חיבורים וחידושים בתורה.

  הרב ניר טיבי | י"ח אדר תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  חודש אדר

  תחת הנעצוץ ותחת הסירפד

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה

  הקשר של הדרשה לתענית. דרישת הפסוק דרשו ה' בהמצאו. הקשר לחורבן בית המקדש. המן כסמל לעבודה זרה ושתי כסמל לחורבן הבית.

  הרב ניר טיבי | ד' אדר תשע"ז
  undefined
  41 דק'
  שמחת פורים

  כיסא מלכותו- כיסאו של אחשורוש

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה י'

  *ביאור עניינו של כיסא שלמה *מעבר הכסא לאחשוורוש *אי היכולת של אחשוורש לשבת על כיסא שלמה *הכסא של המן *בקשתו של המן להסיר את ההנהגה האלוקית *היחס בין המן לעמלק *עניינה של ושתי *מלכות ה' המתגלב בהנהגה הטבעית במלכות הגויים.

  הרב ניר טיבי | כ"ז שבט תשע"ז
  undefined
  39 דק'
  שמחת פורים

  "קם רבא ושחט לרב זירא"

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה ז:

  "קם רבא ושחט לרב זירא" הסבר כללי בשיטות הראשונים בשתיית יין בפורים, הסבר במהותו של היין ביחס לחטא נדב ואביהוא, ביאור הגמרא ע"פ דרישת שמותם של רבה ורב זירא, חשיפת הנקודה הפנימית בפורים.

  הרב ניר טיבי | י"ט שבט תשע"ז
  undefined
  54 דק'
  ברכות

  חיטה מן אילן- עבודת ט"ו בשבט

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות מ.

  יש דיון בגמרא על מה היה עץ הדעת טוב ורע שממנו אכלו אדם וחווה הרב סרק את הטוב והרע שבכל פרי ולימד אותנו מסר חשוב שבכל דבר בחיים יש שפע של טוב אבל צריך לקחת הכל במידה אחרת יש חזה תולדות שליליות.

  הרב ניר טיבי | י"ב שבט תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  ברכות

  "כל דעביד רחמנא לטב עביד"- סיפורו של ר' עקיבא

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות ס:

  הדרך, הנר, התרנגול והחמור, מה עומד מאחורי סיפורו של ר' עביקא? קשיים גשמיים וגם רוחניים ובכולם רחמנא לטב עביד.

  הרב ניר טיבי | כ"ז טבת תשע"ז
  undefined
  42 דק'
  ברכות

  "המאריך והמקצר בתפילתו"

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות כ"ח

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות כ"ח

  הרב ניר טיבי | י"ג טבת תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  ברכות

  מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע ורבן גמליאל

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ו' טבת תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  ברכות

  מהות מחלוקת ר' יהושע ור"ג - מקום הפרט והכלל

  שיעורים באגדות חז"ל

  ישנם שני שיטות של גדולי הדור ר' יהושע ור"ג, לכל אורך המגרש ניתן לראות נקודות שמצביעות על הכלליות ועל השמירה על כל הציבור.

  הרב ניר טיבי | י"ח כסלו תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  ברכות

  מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע ורבן גמליאל

  שיעורים באגדות חז"ל

  מאבק בין שתי רוחות תורניים. ר' יהושע מורה הלכה באופן אחד ורשב"ג מורה הלכה באופן אחר.

  הרב ניר טיבי | כסלו תשע"ז
  undefined
  ברכות

  מעשה הגדולים - תפילת הדרך

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | חשוון תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  ברכות

  רחמים שימותו מחלוקת רבי מאיר וברוריה

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | כ"ט חשוון תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  ברכות

  "לא נביא אנוכי ולא בן נביא"

  שיעורים באגדות חז"ל

  מעלת העבד לאור דמותו של רבי חנינא בן דוסא.

  הרב ניר טיבי | כ"ב חשוון תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  ברכות

  "נחש כרוך על עקבו"- חלק ב'

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ט"ו חשוון תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  ברכות

  "נחש כרוך על עקבו"- חלק א'

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ח' חשוון תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il