יום ירושלים תשע"ז

עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תשע"ז

רבנים שונים | כ"ח אייר תשע"ז