אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

טכנולוגיה – סיכויים וסיכונים

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

מתוך אזכרת אמנון יוסף הנדלר ז"ל

הרב אברהם קנאי | כ"א אדר תשע"ז