כנס אחדות וסליחות

הזהות הקולקטיבית של עם ישראל

כנס מעמד אחדות וסליחות תשע"ב

כנס מעמד אחדות וסליחות תשע"ב

הרה"ג אהרון ליכטנשטיין | ז' תשרי תשע"ב