בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
22 שיעורים
  undefined
  ירושלים

  כל הכתוב לחיים בירושלים

  א. ירושלים – שם של קדושה ב. מדוע מוסיפים בברכת בונה ירושלים 'כאשר דברת'? ג. אין עבדות בירושלים ד. ימים של עליה ושל עמל תורה ה. להודות, לשפר את מעשינו ולהתפלל.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ו
  undefined
  הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל

  האם יש נבואה בימינו?

  כיום אנו לא מרגישים בחסרון הנבואה מפני שאנו יותר מגושמים וריקים, מבחינה זו כיום אנו במצב לא נורמלי, וכמו שכתבו חז"ל בסוף מסכת סוטה - לאותו דור נודע שהנבואה מסתלקת והיה קשה להם מאד כיצד יחיו כלל ישראל בלי נבואה, על כך באה הנבואה האחרונה לחזקם: "אז נדברו" ובסוף "זכרו תורת משה עבדי"

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | יא בניסן תשס"ז
  undefined
  הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל

  טהרתם של נביאים

  בלעם היה ההיפוך הגמור ממידות אלו: צר עין, רודף כבוד וממון, ואם כן איך שרתה עליו הנבואה?

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | יג תמוז תשס"ז
  undefined
  הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל

  בין הזמנים

  ישנם כאלו שמתלבטים האם אצליח בלימוד? התשובה לכך היא, הִכנס פנימה, תנשום את הלימוד ואת התורה בעצמך, בפנימיותך לא בהסתכלות מבחוץ

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ה באב תשס"ז
  undefined
  נבואה

  הפטרת שבת הגדול

  כיום אנו לא מרגישים בחסרון הנבואה מפני שאנו יותר מגושמים וריקים, מבחינה זו כיום אנו במצב לא נורמלי. נבואה מסתלקת, אבל התורה לא מסתלקת. ישראל לא יוכלו לחיות בלי תורה, כשיהיו דבקים בתורה יוכלו להחזיק מעמד גם בלי נבואה. וכמו שאמרו חז"ל במסכת בבא בתרא (דף י"ב), שניטלה נבואה מהנביאים, אבל מן החכמים לא ניטלה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ניסן תשס"ז
  undefined
  מלחמת לבנון השניה

  מלחמות אני עשיתי

  דו שיח עם מלכות פרס לעתיד לבוא; מה עשו לתועלת עצמן ומה עשה הקב"ה בשבילן; על כולנו להרבות בתפילה ובתורה, לשלומם וטובתם של כל חיילנו ולמען כל תושבי ארצנו הקדושה, ויחזרו כולם לביתם שלמים בגופם, ושלמים בנפשם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אב התשס"ו
  undefined
  ט - שנה לגירוש

  ארץ-ישראל צריכה חיזוק

  שיחה בכינוס של איחוד הרבנים בישוב מגרון

  כינוס צדיקים טוב להם וטוב לעולם; על שלמות ספר תורה, על חשבון-נפש ועל עתניאל בן קנז.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו תשס"ד
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  תפקידנו לעת הזאת

  הראיני את מראיך- דמותם של ישראל שהם ביסוד אנשי חסד ופתוחי לב, ובעת צרה נתגלה דמותם; השמיעיני את קולך- כח התפילה של כלל ישראל; הראיני את מראיך והשמיעיני את קולך, ואנו נוכחים בתחילת התעוררות הלבבות לאחווה, רעות וחסד איש לרעהו, ושערי תפילה נפתחים לשיח לפני ד' לרחם על עמו ישראל.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תמוז תשס"ו
  undefined
  צניעות

  משפט חסד וצניעות

  היחס הנכון בין צניעות, משפט וחסד; התורה היא רחבה, אבל ניתן לתמצת אותה עוד ועוד; עיקרי התורה וכיצד ניתן לשמר את הכל בשלמות; הצניעות מחזקת את הכל - את הברית, את הרכוש את העולם הרוחני ואת חיי הנישואין.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | סיון התשס"ו
  undefined
  שלח לך

  חטא המרגלים וברית אבות

  התשוקה לא"י אינה נובעת רק ממצוות יישוב הארץ; אין עם ישראל בלי א"י; את אהבת ארץ ישראל ירשנו בעיקר מכח ברית אבות; מי שמתכחש לארץ, אין ברית אבות מגינה עליו; חיסרון בחמדת א"י גורם להמשך הגלות; גם ארה"ב היא גלות מתוקה, אבל גלות מתוקה מסוכנת יותר מגלות מיוסרת.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | סיוון תשס"ו
  undefined
  תרומה

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  א. התכלית של השראת השכינה במשכן היא השראת השכינה בליבו של כל אדם מישראל ב. משה - מלמעלה למטה, אהרון - מלמטה למעלה ג. ללא אהבת חינם אין מקום להשראת שכינה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  12 דק'
  ואנחנו קמנו ונתעודד

  מסירות נפש

  שיחה לאחר הגירוש

  מסירות הנפש של הכהנים מול היוונים, מסירות הנפש של שמעון ולוי, ברכה לנוער, חשיבות מסירות הנפש, חשיבות התורה בעולם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כ"א כסלו תשס"ו
  undefined
  וארא

  פרשת וארא - פרשת האמונה

  פרשת וארא היא פרשת האמונה. מהו היחס בין המגמה להחזיר את מצרים בתשובה ולחבר גם אותם אל האמונה, לבין המגמה להודיע דוקא את סגולת עם ישראל?

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ו
  undefined
  ואנחנו קמנו ונתעודד

  נס בעקבות הכנה לתשובה

  כוחו של הציבור; תשובה קטנה - גם היא תשובה; גירוש בעקבות ריקנות מתורה; חכמים, היזהרו בדבריכם.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו התשס"ו
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הרבנים ומקומם במאבק ציבורי

  חובת פוסקי הלכות להורות הלכה בעניינים ציבוריים; מדרגות בפסיקה - מי רשאי לפסוק בענייני כלל ישראל; פסק הלכה בעניין סירוב פקודה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ה
  undefined
  9 דק'
  ואנחנו קמנו ונתעודד

  התורה כיסוד לכל

  מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

  מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | י"ח אלול התשס"ה
  undefined
  סירוב פקודה

  תשובה בעניין גירוש יהודים

  תשובת הרב הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א לשאלות בעניין התכנונים לגירוש היהודים מגוש קטיף על מנת למסור חבל ארץ זה לנכרים.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | מנחם אב, ימי בין המצרים תשס"ה
  undefined
  נדרים

  התפסה בירושלים

  היחס בין קדושת המקדש לבין קדושת ירושלים.

  שעור למסכת נדרים. בירור שיטות הראשונים בדין 'המתפיס בירושלים', ובירור היחס בין קדושת המקדש לבין קדושתה של ירושלים.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  בבא בתרא

  חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא

  בבא בתרא קכא ע"ב

  לעתיד לבוא תתחלק ארץ ישראל לי"ג שבטים; ערי מקלט כתחליף לנחלה; מה בין קבלת מעשרות לירושת הארץ? האם כל חלקי הארץ מתחלקים לשבטים? (דעת הרמב"ם); נחלה וכיבוש לעניין קדושת הארץ וחלוקתה ללויים לעתיד לבוא.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשנ"ו
  undefined
  סירוב פקודה

  על פסק ההלכה בעניין הסירוב

  פורסם בשנת תשנ"ה

  דברי הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א, שנכתבו בעקבות חולשת הרבנים לפסיקה מוחלטת בעניין איסור הציות לפקודת צה"ל לפנות ח"ו חלקים מארץ ישראל הקדושה.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תשנ"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il