שיעורים נוספים בענין מלחמה

הריסת בתים בזמן מלחמה

תורה בכותרות

עקב הדיונים האחרונים בבג"ץ בנושא הריסת בתים (של ערבים), שירו מהם על יהודים, בחרנו להקדיש דף לימוד מונחה זה בנושא "בל תשחית" בזמן מלחמה. בדף זה ברצוננו לעמוד על נושא עקירת עצים והשמדת רכוש של האויב תוך כדי מלחמה על פי השקפת התורה.

הרב אבינועם דהאן | כ"ו אייר, התשס"ד