הלכה פסוקה

חיוב בהוצאות משפט בעקבות ביטול התביעה

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק באחת הנקודות הרגישות ביחס שבין דין תורה ובין המשפט האזרחי, והוא נושא חיוב הוצאות משפט.

הרב א.ל. רביץ | ניסן תשס"ו