שיחות לשלשת השבועות

אהבת חינם והגאולה

על הקשר בין אהבת עצמו, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת חינם וגאולת ישראל.

הרב אבי ארנרייך | כ"ב תמוז תשס"ז