ערב הלכתי במלואת עשר שנים לפטירת ה"ציץ אליעזר"

שיטת ה"ציץ אליעזר" בסוגיית ההפלה

הרב פרופ אברהם שטינברג | ד כסלו תשע"ז