הכיסופים והבית השלישי

בנין בית המקדש בזמן הזה

האם בית המקדש יבנה בידי אדם או בידי שמים? האם יש מצוה לבנות את בית המקדש בזמן הזה?

הרה"ג אביגדור נבנצל | כ"ט תמוז תשס"ב