יום ירושלים תשע"ח

עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב תשע"ח

רבנים שונים | כ"ח אייר תשע"ח