בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
178 שיעורים
  undefined
  פרשת שבוע

  התנ"ך הוא ספר אחד שנשבר

  התנ"ך הוא ספר אחד שנשבר, יש לחבר את חלקיו כדי להבינו!

  הרב יוסף כרמל | חשוון תשפ"ד
  undefined
  50 דק'
  חיי שרה

  יראת שמים ע"פ המהר"ל

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי שרה תשפ"ד

  מידתו של יצחק היא היראה. יש שני סוגי יראה, יראת העונש ויראת הרוממות. יראת העונש זו היראה הנמוכה, היא יכולה להחליש את האדם, להקטין אותו אבל יראת הרוממות זה החיבור בין האדם לריבונו של עולם ודרך זה מגיע השפע. צריך ללמוד באופן מיוחד בגלל המלחמה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז חשוון תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת חיי שרה - חלק ב'

  שאלתו של רבנו בחיי מדוע יצחק אבינו לא השתתף בהספד ובקבורת שרה ותשובתו. יצחק אבינו נשאר בהר המוריה עד נישואיו עם רבקה אמנו. בא"י היה מנהג שכאשר אדם מדבר בפני רבים היה אומר את דבריו בעמידה.

  הרב חיים כץ | כ"ה חשוון תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  חיי שרה

  בחירת בת זוג

  הרב יצחק בן יוסף | חשוון תשפ"ד
  undefined
  7 דק'
  חיי שרה

  מהו תפקידנו דרך מערת המכפלה

  הרב מאיר גולדויכט | חשוון תשפ"ד
  undefined
  57 דק'
  חיי שרה

  תכונותיו של אברהם אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי - שרה תשפ"ג

  אברהם אבינו התמקד בעיקר בעיסוק בתורה לעומת שרה שעסקה רק בנבואה ותפילה, ולכן היא היתה נביאה גדולה יותר | מידותיו של אברהם אבינו היו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, להבדיל מתלמידי בלעם הרשע | האם קיום מצוות שכליות צריך להיעשות מתוך השכל והרגש או לשם עשיית רצון ה'?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה חשוון תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת חיי שרה - חלק א'

  האדם שיודע שהעוה"ז הנו זמני בלבד והכנה אל העוה"ב, משקיע את עיקר זמנו בעבודת ד' ית', מלבד הדברים הנצרכים לקיום הגוף. באורו של הגר"א לפסוק "אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה" - שהאדם בעוה"ז נמצא בעבודת ד' או בעלייה או בירידה, ואין אפשרות להשאר במקום ואם האדם אינו עולה ז"א שהוא יורד. מדוע יום הפטירה עדיף על גבי יום הלידה?

  הרב חיים כץ | כ"ד חשוון תשפ"ד
  undefined
  חיי שרה

  אבות ובנים

  מידותיהם הרוחניות של האבות והדרך שבה הדברים מופיעים בהנהגתם ובצאצאיהם.

  הרב יהודה רוט | חשוון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  חיי שרה

  החיים באמונה

  אליעזר עבד אברהם לא מבין את מעלת וקדושת עם ישראל- קדושת המשפחה.

  הרב חיים בן שושן | כ"ב חשוון תשפ"ג
  undefined
  חיי שרה

  חיבור לנצח

  על ידי רכישת חלקת קבר ודווקא בחברון הביע אברהם אבינו את החיבור העמוק והנצחי לארץ ישראל .

  הרב חגי לונדין | חשוון תשפ"ג
  undefined
  חיי שרה

  השיר הגנוב

  הרב נתנאל יוסיפון | חשוון תשפ"ג
  undefined
  חיי שרה

  לעת ערב לעת צאת הַשֹּׁאֲבֹת

  הרב יוסף נווה | חשון תשפ"ג
  undefined
  חיי שרה

  עבד משכיל

  הרב דוד דב לבנון | כסלו תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חיי שרה

  העמק דבר לפרשת חיי שרה חלק ב'

  מנין ידע אליעזר שרבקה הנה בתולה ואיש לא ידעה . בשונה מרש"י . על איזה סוג נס מודים ועל איזה לא הו"א של עמ"י ומשה רבנו וחידוש יתרו.

  הרב חיים כץ | כ"ג חשון תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  חיי שרה

  העמק דבר לפרשת חיי שרה חלק א'

  פרק כד פסוקים א - ג

  יתור המילים "שני חיי שרה " מדוע אברהם אבינו לא השיא בעצמו אשה ליצחק ומעלת אליעזר שבגללה נשלח דווקא הוא.

  הרב חיים כץ | כ"ב חשון תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  תְפִלַּת הַמִּנְחָה - כניעת הרעים אל הקודש

  קול צופייך פרשת חיי שרה תשפ"ג

  *פרשת חיי שרה, מתחילתה ועד סופה, עוסקת ברתימת החלקים הטובים של המלכויות אל מלכות הקדושה. החל בבני חת, עבור דרך בתואל ולבן וכלה בישמעאל.

  הרב שמואל אליהו | כ"א חשוון תשפ"ג
  undefined
  15 דק'
  חיי שרה

  מצוות ניחום אבלים - מקורה ומנהגיה

  משמעות הניחום לחיים ולנפטר, האם מקיימים מצוות ניחום אבלים בטלפון? האם מותר לנחם בשבת ובחג, ובשלושה ימים ראשונים?

  הרב יצחק בן יוסף | כ"ב חשוון תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  חיי שרה

  הגמלים בחיי האבות

  הרב מאיר גולדויכט | כ"ב חשוון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  חיי שרה

  איך צריכה להיות עבודת ה' בתמימות

  שיחת מוצ"ש פרשת חיי - שרה תשפ"ב

  "כי לא ירש בן האמה עם בני" - ההבדל בין ישראל לעמים. מעלת קדושת ארץ ישראל. מהי מעלת התמימות. הסינגור של יצחק על עמ"י.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד חשון תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  חיי שרה

  פירוש הרמב"ן על פרשת חיי - שרה - חלק ב'

  מדוע מוזכרת זקנותו של אברהם שנית? האם באמת היתה לאברהם בת בשם 'בכל'? מדוע אברהם ציווה את אליעזר ולא את יצחק?

  הרב חיים כץ | כ"ב חשוון תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il