חיי שרה

אל תשלח ידך אל הנער

לעקידת יצחק שני חלקים: ציווי למסור את יצחק ותאור הדאגה האלוקית לכך שיצחק יחיה חיים מלאים גם בעולם הזה. מדוע שרה פרחה נשמתה? - דווח לה רק החלק הראשון וגם הוא דווח בצורה מעוותת. בגלות התקיים סיפור העקידה בצורה חלקית. העקידה בעת הגאולה.

הרב ש. יוסף וייצן | פרשת חיי שרה, תשס"א