בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  תמורות בצורך בפרישות לאורך ההיסטוריה

  שיעור מס' 134 - שער הפרישות, פרק ז, השלמת השער וסיכומו

  : תחילה לימד המחבר על הצורך המינימאלי של הפרישות שהיה נצרך אצל האבות מחמת שלמותם הרבה, ועל הצורך בה שהלך והתחזק במהלך הדורות עד הגעתו לשיאו בתקופת כתיבת החיבור, ועיינו בדבריו ובהדגשתו את ההבדל בין האידיאל של הדרך הממוצעת לבין הצורך המשתנה של הפרישות. ואחר סיכמנו את תוכן שער הפרישות והשלמנו אותו בתוכחת החסיד לבנו בעניין הפרישות מתאוות העולם ותעיותיו שבה חתם המחבר את השער.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ג תמוז תשע"ח
  undefined
  32 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  מקומה של הפרישות בתנ"ך וע"פ רבותינו

  שיעור מס' 133 - שער הפרישות, השלמת פרק ה(4) ופרק ו

  השלמנו את פרק ה בתיאור שלימות הפרישות מענייני החסרונות שבכלל החושים החיצוניים ושבמידות הנפש ומחשבותיה, ואחר למדנו את פרק ו המתאר את הפרישות החיובית העליונה שבה נהגו רבים מגדולי אומתנו בזמן התנ"ך, ושאליה הדריכו גם חז"ל בעקבותיהם במקומות שבהם היא שייכת ונחוצה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ב תמוז תשע"ח
  undefined
  28 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  שימוש נכון בחושינו ואברינו לעבודת ה'

  שיעור מס' 132 - שער הפרישות, פרק ה' 3

  : המחבר עסק בחושינו ואברינו השונים (לשון ודיבור, ראייה, שמיעה, אכילה ושתייה, מעשה ידינו והילוך רגלינו) והדריך כיצד עלינו להשתמש בכל אחד ואחד מהם כדי צרכינו ולעניינים מועילים ולא למותרות ותענוגות המובילים למגרעות שונים.

  הרב בן ציון אוריאל | י"א תמוז תשע"ח
  undefined
  31 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  היחס הנפשי הנכון לאיסורים ולענייני הרשות בתורה

  שיעור מס' 131 - שער הפרישות, פרק ה' 2

  למדנו על הדרכת המחבר לקנות סלידה ממשית מן האיסורים כולם כמו מדברים שאדם סולד מהם בטבעו והשוונו את דבריו לדברי הרמב"ם בעניין מפרק שישי משמונה פרקים, ואחר למדנו אף את הדרכתו בעניין הפרישות מן ההנאות המותרות, ונסינו להבין את המינון המדויק שאליו מורה המחבר בעניין השימוש בהנאות אלו.

  הרב בן ציון אוריאל | ח' תמוז תשע"ח
  undefined
  32 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  פרישות אמיתית ופרישות מדומה

  שיעור מס' 129 - שער הפרישות, פרק ג

  הבחנו בין הדרכת התורה לפרושים היחידים ובין הדרכתה הממוצעת לכלל לפי המחבר, ולמדנו על ששת כתות הפרושים שבפרק ג. על שלושת הפרושים האמיתיים ועל רמת קרבתם להדרכת התורה הממוצעת, ועל שלושת הפרושים הגרועים המתחזים בלבד שאינם פרושים באמת.

  הרב בן ציון אוריאל | ו' תמוז תשע"ח
  undefined
  29 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  מידותיו המופלאות של החסיד העליון

  שיעור מס' 130 - שער הפרישות, פרק ד-תחילת פרק ה.

  בפרק ד הובא תיאור מופלא של טוהר עבודתו, ליבו ומידותיו של הפרוש הייחודי ושלמות הנהגתו עם המקום ועם הבריות, ובתחילת פרק ה התחלנו ללמוד על הדרכת הפרישות הממוצעת שמורה לנו התורה.

  הרב בן ציון אוריאל | ז' תמוז תשע"ח
  undefined
  39 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  "כל מה שיוסיף העולם בניין יוסיף השכל חורבן"?

  שיעור מס' 128 - שער הפרישות, פרק ב

  המחבר לימד על הצורך ב"פרישות הייחודית" לשם קיום הדת ועבודת ה' שלמה בעולם, והיינו ע"י שיהיו אנשי מעלה פרושים יחידים שלמים שידריכו את החברה כולה העוסקת ביישוב העולם וחיי המעשה לשלמות עבודתם בעולם וכיצד להשתמש בצורה נכונה בענייני העוה"ז בלא לנהות אחריהם בעיוורון באופן שיחריב את בניין השכל והרוח.

  הרב בן ציון אוריאל | ה' תמוז תשע"ח
  undefined
  30 דק'
  שער ט' - שער הפרישות

  הפרישות המובילה לשלות הנפש בשני העולמות

  שיעור מס' 127 - שער הפרישות, פתיחה ופרק א

  למדנו על הגדרותיו של המחבר לפרישות הנכונה מן התאוות והמותרות, ועל מהלך העניינים שהוא עתיד לבאר לאורך השער, ואחר למדנו בפרק א על הצורך ב"פרישות הכללית" של ריסון התאוות אפילו לשם קיום שלם של הגוף בעוה"ז עוד לפני הצורך בה לשם תיקונה של הנפש לעוה"ב.

  הרב בן ציון אוריאל | ד' תמוז תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il