בשלח

שלשת הכוחות שבאדם

באדם יש שלשה חלקים רוחניים והם נפש רוח ונשמה; חטא שבא מהשכל עונשו שלילת הבחירה; בגיל הנערות היצר השולט הוא התאוות בגיל העמידה היצר השולט הוא הכעסנות ובגיל הזיקנה היצר השולט הוא הליצנות - מושב ליצים; מיהו ראש האיברים הראש או הלב?; יחסם של הכרובים לארון.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ט"ו שבט תשס"ח