ישיבת בנ''ע כפר הרא''ה

יום הולדתה של ישיבת בנ''ע כפר הרא''ה

הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל | אור לי' חשוון תשמ''ז