מבוא לספר הגאולה

מבוא לספר הגאולה ולכתבי הרמב"ן בכלל

ספר הגאולה – פתיחה ומבוא לחיבור

דיברנו על עניינו של החיבור וסקרנו את תוכנו, תוך הרחבה על מקומו בין שאר כתבי הרמב"ן בהלכה ובאמונה ומחשבה.

הרב בן ציון אוריאל | כ"ב טבת תשע"ט