התבוננות אמונית

סדר השתלשלות התורה

מתוך אזכרת שנה לרה"ג מרדכי אליהו בבנייני האומה

תפקידה של התורה בישראל; התפתחותה ממעמד הר סיני ועד ימינו דרך פסיקת ההלכה.

הרב אליקים לבנון | כ"ד סיוון תשע"א