בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
26 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הקהל את העם

  מעלתה של הדרשה כלימוד תורה ברבים * חכמים הקפידו על מי שלא בא לדרשת השבת והתירו לעבור במים ביום הכיפורים בשביל לשמוע את הדרשה * האיסור לקבוע סעודה בזמן הדרשה * גם תלמידי חכמים גדולים צריכים להשתתף בדרשה * גם בימינו צריכה כל קהילה להתאמץ לקיים שיעור חשוב בכל שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  חשיבות לימוד התורה בשבת ובמועד

  הזמן האיכותי שמעניקים לנו החגים והשבתות ללימוד התורה יוצר את האפשרות לחיות חיי מעשה המשולבים בתורה ולא להיאלץ לבחור בין השניים , הלימוד בשבתות צריך להיות מעמיק ומרומם יותר מקביעת העיתים המצומצמת בימות החול , כשנמנעים מללמוד בשבת הדעת מצטמצמת ונולדות חששות המביאים לידי מחלוקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ב
  undefined
  השכמת הבוקר

  ברכות התורה לנשים

  פרק ז

  א - שייכות הנשים לתורה. ב - מצוות תלמוד תורה לנשים. ג - תוכן ברכות התורה ושייכותן לנשים. ד - ערכה של ברכת התורה. ה - האם חיוב הברכה מהתורה, ודין ברכת "אהבת עולם". ו - לפני איזה לימוד צריך לברך. ז - ברכת התורה לכל היום.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  רביבים

  לא פחות משש שעות

  האם הקביעה שצריך ללמוד תורה בשבת לפחות שש שעות היא המצאה חדשה? , דברי הירושלמי שהשבת ניתנה כדי לעסוק בתורה , בגמרא ובראשונים מבואר שאת השבת צריך לחלק, חציה לעונג גשמי וחציה ללימוד תורה , ההבדל באופן חלוקת הזמן בין תלמידי חכמים לאנשי מעשה ,האם חלוקת הזמן צריכה להיות מדויקת? , בעבר היו פחות פיתויים שהפריעו ללימוד בשבת, ולכן לא נצרכו להרבות בדיבור על כך , מכתב מנערה בת מצווה בעניין סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ו
  undefined
  רביבים

  תפקידו של רב בימינו

  הסיבות לירידת מעמדו ואי הבהירות לגבי מהות תפקידו של המרא דאתרא בדורנו * הציפיות מהרב משתנות מקהילה לקהילה * תפקידו העיקרי של הרב: לחזק את לימוד התורה בקהילה, להקים מערכת מגוונת של שיעורי תורה, ללמוד וללמד * לשנות את המצב שבו רוב שיעורי התורה בקהילות מועברים בהתנדבות * שרת המשפטים מבקשת להכפיף את רבני הערים לשופטים ולמנוע מהרבנים לייצג את עמדת התורה * הפתרון לבעיה של האבטלה הסמויה ביחידות העורף בצה"ל: לבטל את גיוס החובה לנשים שקיים רק בישראל

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשע"ד
  undefined
  רביבים

  חזון מעמד התורה בישראל

  שלושת עקרונות היסוד הנלמדים ממצוות תרומות ומעשרות * מעשר מהתמ"ג שיוקדש לתורה ולחינוך יפתור בעיות רבות ואף יעלה את התמ"ג * לימוד תורה יומי ישדרג את מוסריות השוטרים ועובדי הציבור וגם את תפוקתם * תלמידי חכמים צריכים להיות מפוזרים ברחבי הארץ ולהשתייך לקהילות תורניות חזקות * כפי שהיה בעבר, יש לחזק את הקשר בין לומדי התורה לעולם המעשה באמצעות הכשרה מתאימה

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  רביבים

  חיבור אנשי תורה ואנשי מעשה

  התרומות והמעשרות יוצרים מערכת כלכלית שבמסגרתה כעשרה אחוזים מהתוצרת מוקדשים לתמיכה בלומדי התורה ומלמדיה - הכוהנים והלויים * נותני התרומות והמעשרות מצווים לתתם לכוהנים תלמידי חכמים ולא לעמי ארצות * בתקופת הגלות מעשר הכספים הפך למשענת הכלכלית העיקרית של לומדי התורה * הזכות המוקנית לכל אדם מישראל להחליט למי להעניק את מתנותיו הכריחה את הכוהנים והלוויים להיות מסורים לעבודת הקודש בקרב בני קהילתם * חשיבות הקשר בין אנשי התורה לאנשי המעשה, לטובת שני הצדדים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  רביבים

  לימוד תורה

  מרכזיותו של לימוד תורה שמביא לידי מעשה * תלמוד תורה לתלמידי חכמים מורי הדור, למחנכים ומטפלים, ולכלל הציבור * הצורך להעמיד משנה סדורה תורנית המאירה את חיי הכלל והפרט בכל ההיבטים * העוסקים בעבודה טיפולית יהיו תלמידי חכמים שרכשו גם ידע אקדמי וכלים מקצועיים * הפתרון לבעיית הפיצול והחלקיות של העבודה הטיפולית * הצורך בלימוד תורה לכל אדם, בניגוד לחוכמות חיצוניות שלא כל אחד צריך ללומדן * גם הנשים, שאינן חייבות בתלמוד תורה, זקוקות בימינו ללימוד תורה גדול ומקיף

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  רביבים

  לימוד ששווה פי אלף

  * גדולתו של הלימוד בשבת דווקא מתוך עונג גשמי * שיטות הראשונים השונות לגבי חלוקת השבת בין לימוד תורה לעונג גשמי * האם שעות התפילה נחשבות כחלק מהמחצית המוקדשת לה' * גם בני נוער צריכים ללמוד שש שעות בשבת * סגנון הלימוד המתאים ללימוד תורה ממושך בשבת * לייסד קבוצות תמיכה ללימוד משותף בשבת

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  18 דק'
  התבוננות אמונית

  יצר העבודה זרה

  לימוד תורה משחרר מעול יצר עבודה זרה.

  הרב אליעזר מלמד | יז' סיון התשע"ב
  undefined
  ויצא

  ופרצת

  חשיבות ההתישבות ביש"ע ומצוות לימוד תורה לנשים

  מבין כל ערכי התורה החשובים, ה' בוחר לדבר אל יעקב על הבטחת ירושת הארץ * ברכת הארץ באה ביחד עם ברכת הילודה והריבוי * תרומתו של מפעל ההתיישבות ביש"ע לילודה בכל הארץ * הפריצה לכל הכיוונים צריכה להתחיל מהמרכז - יו"ש וירושלים * יעקב זוכה להבין מעלת הארץ מתוך השקידה בתורה * כאשר דבקים במטרה, הולכת ומתבררת גם הדרך לפתרון הבעיות * גדר מצוות לימוד תורה לנשים, והאם גם נשים צריכות לקבוע לימוד בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשע"א
  undefined
  רביבים

  קודש וחול - חכמת השילוב

  האם לימודי חול בישיבות התיכוניות הם בניגוד לדעת גדולי הדור. ערכן של חכמות חיצוניות בדברי חז"ל וגדולי הדורות. ההבדל בין ישיבות תיכוניות שונות בעניין מרכזיות לימוד התורה.

  הרב אליעזר מלמד | חוקת תשס"ט
  undefined
  48 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  לימוד תורה לנשים

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 9

  מהי מצוות לימוד ת"ת לנשים? ברכות התורה; מאיזה לימוד נשים פטורות; למה יש הבדל בין גברים לנשים? נשים למדניות; סגנון השאלות של נשים בשיעור;ביקורת על הלימוד במכללות; מעלתו של רש"י; ללמד את היסודות ולא חקירות מיותרות; ציצית ותפילין לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  26 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  מערכת החינוך

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 7

  כמה ילדים צריכים להיות בכיתה?חשיבות המשמעת; מה לעשות עם תלמיד שאינו מבין את הנלמד? מה יעשו במקום שאין מספיק תלמידים בשביל לפתוח כיתה ?האחריות המוטלת על המורה – "ארור עושה מלאכת ה' רמיה"; הדרישות מהמורה, כיצד בוחרים בין מורים שונים; מה לעשות אם בהתחלה נבחר מורה בינוני ולאחר מכן מצאו מורה יותר טוב?

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  44 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  חנוך הילדים לתלמוד תורה

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 6

  שלושת המרכיבים במצוות תלמוד תורה; שתי מצוות מהתורה ביחס לילדים ותוקף מצוות חינוך;הבנה מול שינון; האם ההורים צריכים לשלם על לימוד הילדים?תשלום עבור תושב"כ ותושב"ע ופרנסת הילדים בעודם לומדים; האם ניתן לשלם על לימודי הילדים ממעשר כספים; תקנת יהושע בן גמלא להקים בתי ספר; שעות הלימוד ביום וימי הלימוד.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  49 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  פרנסת תלמיד חכם ומלגות לאברכים

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 5

  פרנסת תלמידי חכמים; מלגות לאברכים לומדי תורה; מעלת המסייעים לתלמידי חכמים בפרנסתם;תנאי זבולון ויששכר; דיונים בתנאי זבולון ויששכר.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  47 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  תורה ולימודי חול

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 4

  היחס העקרוני ל"חוכמות החיצוניות" והיחס בתקופת הגלות; כיצד התמודדו גדולי ישראל עם תנועת ההשכלה; האם לימודי חול היום מזיקים או מועילים? דרושים סייגים לאדם הלומד לימודי חול; האם החילון בישיבות שמשלבות תורה עם לימודי חול גדול מהחילון בישיבות ששומרות על טהרת לימודי הקודש?

  הרב אליעזר מלמד | טו' אלול תשס"ז
  undefined
  47 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  כמה שעות ללמוד תורה?

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 3

  כמה שעות ללמוד? בחורי ישיבה ובעלי בתים; בחירה בין עולם המעשה לעולם התורה; פרנסת תלמידי חכמים; השפעת הלך הרוח התרבותי המערבי על מוסדות החינוך ובעיית המשמעת; המצווה התמידית ללמוד; כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות.

  הרב אליעזר מלמד | יד' אלול תשס"ז
  undefined
  46 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  לימוד תורה ומצוות אחרות

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 2

  התנגשות בין מצוות תלמוד תורה לבין מצוות אחרות והתנגשות בין ידיעת התורה ומצוות אחרות; ההבדלים בהגדרת ידיעת התורה בזרמים השונים של היהדות היום וחשיבות הקשר לקהילה דתית;לימוד בישיבה וגיוס לצבא;הנישואין ותורה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ז
  undefined
  50 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  חובת ידיעת התורה - למעשה

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 1

  מצוות ידיעת התורה, הקושי כיצד לקיים מצווה זו בימנו, האפשרויות השונות לייעל ולתמצת את לימוד ההלכה והקשיים העלולים להיוצר מכך;מעלתו המיוחדת של חיבור הבית יוסף ומדוע התקבל כ"כ בעם ישראל;יהודי צריך להיות למדן! מהי תוכנית הלימוד הרצויה? (בגמרא והלכה).

  הרב אליעזר מלמד | ח' אלול תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il