הכנס לעריכה תורנית תשע"ט

תולדות דפוסי הרמב'ם והערה מקצועית לפרוייקט יד הרמב'ם

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין | אייר תשע"ט