מעמד סיום הש"ס תש"פ

מעמד סיום הש"ס בישיבת בית אל

רבנים שונים | ח' טבת תש"פ