בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
98 שיעורים
  undefined
  32 דק'
  מאמר ראשון

  סיום מאמר ראשון וסיכומו

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 96 (מאמר א' סעיף קט"ז-קי"ז)

  סעיף י"א הוא תמצית מאמר ראשון - יציאת מצרים שהיא עיקר האמונה, במצרים ראינו בענינו את הניסים של הקב"ה. סעיף כ"ז ממשיך ואומר למה הניסים התגלו דווקא בעם ישראל - בזכות הסגולה האלוקית. ובסוף המאמר מדבר ריה"ל על שיא הביטוי של הסגולה - הנבואה שהיא יחודית לעם ישראל

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' טבת התשע"ג
  undefined
  34 דק'
  מאמר ראשון

  יעודי העולם הבא ביהדות לעומת הדתות האחרות

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 95 (מאמר א' סעיף קט"ו)

  המשך הדיבור בעניין היעודים לעולם הבא בדתות האחרות ובתורה. הזכרת השכר בעולם הבא בדברי חז"ל והרמז אליו בדברי הנביאים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ג טבת התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  מאמר ראשון

  גרות, נבואה ועולם הבא על פי חז"ל

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 94 (מאמר א' סעיף קט"ו)

  קושיה על החבר: גר יכול לקבל נבואה, והראיה לכך - עובדיה! והתשובה לשאלה זאת. המשך הסעיף: עולם הבא על פי חז"ל, בניגוד ליעודי שאר הדתות

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ו' טבת התשע"ג
  undefined
  38 דק'
  מאמר ראשון

  מודיעים לגר על חשיבות מצוות המילה

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 93 (מאמר א' סעיף קט"ו)

  קדושת הברית - מעלת ברית המילה במקום העבירה, וכח המילה לגלות בפועל את הקדושה הצפונה בנו כנגד התאוה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב כסליו התשע"ג
  undefined
  27 דק'
  מאמר ראשון

  המצוות החמורות הנאמרות לקראת גיור

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 92 (מאמר א' סעיף קט"ו)

  טהרת המשפחה - זו דרישה שנראית על אנושית, ולעם ישראל יש את הכח לעמוד בה בגלל קדושתו. תלמוד תורה - "והגית בו יומם ולילה" זו מטלה קשה ומחייבת. מילה - הקושי בברית מילה וחשיבותה

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יד' כסליו התשע"ג
  undefined
  36 דק'
  מאמר ראשון

  דעת רבי יהודה הלוי על הגירות

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 91 (מאמר א' סעיף קט"ו)

  לאחר שדיבר החבר על כך שאנו צריכים לקבל את צרת הגלות בהכנעה, אמר החבר שאף הגרים הבאים להתגייר, מציינים להם שעם ישראל סובל, ולא פשוט להיות יהודי. הרחבה בעניין התשובה לגוי, שצריך ללמדו עיקרי מצוות ואמונה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' כסליו התשע"ג
  undefined
  37 דק'
  מאמר ראשון

  חשיבות הגלות, והמצווה לעלות לארץ

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 90 (מאמר א' סעיף קי"ג)

  החבר אומר שצריכים להבין את החשיבות של הגלות אך לא מתכוין שאין מצווה לעלות לארץ ישראל. יש כאלה שאוסרים על עליה בניגוד לשלושת השבועות, אבל שלושת השבועות לא נפסקו להלכה בזמנינו (על פי דברי הרצי"ה והחת"ס)

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כב' חשוון התשע"ג
  undefined
  37 דק'
  מאמר ראשון

  סיבת הגלות, וחשיבות העליה לארץ בסיום הגלות

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 89 (מאמר א' סעיף קי"ג)

  החבר אומר שעם ישראל צריך להכנע לגויים ולהבין שהגלות מהקב"ה, אך אומר במאמר שני שמצווה לעלות לארץ ישראל ועוון חמור הוא - מי שלא עולה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | טו' חשוון התשע"ג
  undefined
  30 דק'
  מאמר ראשון

  שפלות עם ישראל בגלות, מטרתה ויתרונותיה

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 88 (סעיף קיג')

  עם ישראל מתקרב אל הקב"ה בגלות במצבים השפלים בו הוא נמצא וגורמים לו לקרבת ה' שלא יכולה לבוא ללא הגלות

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ח' חשוון התשע"ג
  undefined
  39 דק'
  מאמר ראשון

  עם ישראל - חיים של חיבור אלוקי

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 87 (סעיפים קיא'-קיב')

  א. כל אדם שיעשה מעשים טובים יכול לזכות לגמול אך ישראל הם עם שעצם מהותו הוא החיבור לה', כמבואר באגרת תקנ"ה של מרן הרב קוק. ב. שפלות ישראל בזמן הזה ושפלות העמים

  הרב חיים אביהוא שוורץ | א' חשוון התשע"ג
  undefined
  37 דק'
  מאמר ראשון

  יחס היהדות לעולם הבא

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 86 (סעיפים קי'-קיא')

  יחס היהדות לעולם הבא והשכר בו. הזכות לשכר בעולם הבא ותשובה סמוך ליום המיתה

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יח' אלול התשע"ב
  undefined
  36 דק'
  מאמר ראשון

  משל מלך הודו השני - הסבר

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 85 (סעיפים קט'-קי')

  הסבר משל מלך הודו השני - שכינה, מלאכים, ו10 הדיברות. תשובת החברים על העולם הבא והשכר בו

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יא' אלול התשע"ב
  undefined
  33 דק'
  מאמר ראשון

  הנבואה כמטרה בעבודת ה' ומשל מלך הודו השני

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 84 (סקירת מאמר ראשון והמשך קט')

  סקירה על מאמר ראשון - נושאים מרכזיים שאותם מדגיש החבר. סעיף קט' - הנבואה כמטרה בעבודת ה' ומשל מלך הודו השני

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ה' אלול התשע"ב
  undefined
  42 דק'
  מאמר ראשון

  בית המקדש - נקודת החיבור של ישראל לקב"ה

  לימוד בספר הכוזרי - שיעור 83

  רק בביהמ"ק עבודת ה' היא כללית, רק בזמן ביהמ"ק יש מציאות חיים כללית. המקור לכל החטאים הוא חורבן ביהמ"ק. עם ישראל ללא ביהמ"ק הוא עם ללא ראש. אמר החת"ס: כל ט' באב כשעם ישראל כולו מתאבל על ביהמ"ק זהו בניינו, וכשבניין זה יסתיים - ירד ביהמ"ק בנוי מהשמים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ו' אב התשע"ב
  undefined
  34 דק'
  מאמר ראשון

  פרוזדור וטרקלין

  לימוד בספר הכוזרי סעיף קט' - שיעור 82

  לימוד בספר הכוזרי סעיף קט' - שיעור 82

  הרב חיים אביהוא שוורץ | א' אב התשע"ב
  undefined
  35 דק'
  מאמר ראשון

  תכלית העולם - השראת שכינה בעולם הזה

  לימוד בספר הכוזרי סעיף קט' - שיעור 81

  יעודנו הוא הדביקות בעניין האלוקי ע"י הנבואה בעולם הזה, ולא צפיה לעולם הבא. דברי הגר"א בפירושו לשיר השירים (א,ב) האומר שנשמות הגויים מהשמיים ונשמות ישראל מהארץ. ביאור עניין "ואף מלאכים יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ"

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כה' תמוז התשע"ב
  undefined
  36 דק'
  מאמר ראשון

  עם ישראל - מחבר שמיים וארץ

  לימוד בספר הכוזרי סעיף קט' - שיעור 80

  העולם הזה אינו בית סוהר, אלא המטרה לחבר שמיים וארץ והנבואה היא הקשר בין עם ישראל לקב"ה בעולם הזה. העולם הבא הוא מציאות ר בעקבות חטא אדם הראשון. ביאור דברי הכוזרי שלעתיד לבוא במציאות מתוקנת יעלו בני אדם לשמים וישהו שם, ויחזרו לארץ

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כא' תמוז התשע"ב
  undefined
  35 דק'
  מאמר ראשון

  יעוד עם ישראל - לחיות חיים אלוקיים

  לימוד בספר הכוזרי- שיעור 79

  יעוד עם ישראל בעולם הזה הוא לחיות חיים אלוקיים, ומתוך כך להגיע לנבואה!

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יד' תמוז התשע"ב
  undefined
  31 דק'
  מאמר ראשון

  מדרגת הנבואה (פסקה קג')

  לימוד בספר הכוזרי- שיעור 78

  מעלת הנבואה שמעלה גם את כל המתקרבים אל הנביא למדרבה גבוהה ומדליקה את ניצוץ נשמתם

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ל' סיון התשע"ב
  undefined
  36 דק'
  מאמר ראשון

  הנבואה בארץ ישראל

  לימוד בספר הכוזרי- שיעור 77

  60 ריבוא נביאים ונביאות ב60 ריבוא עיירות שבארץ ישראל. הקשר במוחלט שבין ישראל לרבש"ע מופיע בכל צורות ההופעה של נשמות ישראל בארץ ישראל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כג' סיון התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il