יום העצמאות תש"פ

"יראו ישרים וישמחו"

הרב פרץ איינהורן | ו' אייר תש"פ