יום העצמאות תש"פ

"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"

הרב חיים דרוקמן | ו' אייר תש"פ