יום העצמאות תש"פ

מזיכרון לעצמות

הרב ש. יוסף וייצן | ו' אייר תש"פ