הלכות לידה

הלכות לידה

חוברת הכנה לקראת לידה

א) כאב הלידה, ב) מאימתי נאסרים, ג) נוכחות הבעל בחדר לידה, ד) תרומת דם טבורי, ה) ברכת ההודאה, ו) הלכות שבת נוספות הנוגעות לתהליך הלידה.

הרב עודד מילר | תמוז תשפ