הרב אלישע וישליצקי

אזכרה לרב שריה דבליצקי זצ"ל

הרב אברהם מגדל | אלול תשע"ח