מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרב אורי שרקי מספר על הרצי"ה

הרב אורי שרקי מספר לתלמידי בני צבי על תורתו ודרכיו של הרצי"ה זצ"ל.

הרב אורי שרקי | ו' אדר א תשע"ו