סיפורים נוספים

המגיפה והצום

החלק החסר בסיפור על ר' ישראל סלנטר, מגיפת החולירע בווילנה וצום יום כיפור.

החלק החסר בסיפור על ר' ישראל סלנטר, מגיפת החולירע בווילנה וצום יום כיפור.

הרב אברהם וסרמן | תשרי תשע"ז