האור החיים הקדוש

שיטתו של האור החיים הקדוש בפירושו לתורה

הרב אוריאל טויטו | ט"ו תמוז תשע"ז